Četrnaestoro istaknutih pojedinaca nedavno je objavilo dokument pod nazivom “proGlas” s ciljem buđenja građana i poticanja sudjelovanja u političkom životu, nevezano za stranku. “Nezavisni intelektualci” često ističu svoju nezavisnost, no čini se da ta nezavisnost dolazi pod pitanje s obzirom na njihovu podršku listi Dragana Đilasa.

 

 

 

Kritičarima smeta što, unatoč deklariranoj nepristranosti, ovi intelektualci podržavaju određenu političku opciju.Naglašavamo da inicijativa “proGlas” ima politički prizvuk i da je njezin glavni pokretač, Dragan Belogrlić, jasno usmjeren prema promjeni vlasti u Beogradu, što upućuje na preferenciju prema Đilasovoj listi.

 

Međutim, čini se da su pristaše liste Dragana Đilasa, a inicijator okupljanja, Dragan Belogrlić, jasno podržava tu opciju. Njegova izjava o očekivanju “promene vlasti u Beogradu” ukazuje na političke preferencije.Pitanje koje se postavlja je zašto se “nezavisni intelektualci” uopće upuštaju u politiku. Ova pojava nije nova u Srbiji, a članovi ovih grupa često su uspješni pojedinci koji se povremeno angažiraju u političkim pitanjima. Njihova uloga često se svodi na kritiku vlasti, ali bez stvarne odgovornosti ili izlaganja riziku od poraza na izborima.

 

Analiza sastava ovih grupa pokazuje sličnost u strukturi – nekoliko članova SANU, glumaca, intelektualaca opšte prakse, i kolumnista NIN-a. Motivacija ovih “nezavisnih intelektualaca” da podrže opoziciju može se pripisati kalkulacijama, gdje lider opozicije, poput Đilasa, koristi njihovu reputaciju i utjecaj kako bi poboljšao sliku opozicije.Interesantno je napomenuti da Vlada Georgiev nije uključen u posljednju postavu “nezavisnih intelektualaca”, što može biti predmet daljnje analize. Sve u svemu, njihova uloga u politici često ostaje na površini, a njihova podrška opoziciji može biti rezultat političkih i osobnih kalkulacija.

Preporučujemo