Pravi motivi vladine kampanje ostaju otvoreni za tumačenje, a koliko će Vučićeva popularnost u srpskoj javnosti pokazati samo vreme. Iako nedostaje relevantnih podataka o raspodjeli snaga na sadašnjoj političkoj sceni, istraživač ističe značajne razlike u tome gdje su glasovi bivših pristalica vlasti raspršeni, da li prema strankama lijevo/centra, desnim strankama ili suzdržanim. .

 

Zaključuju da u vladinoj kampanji, izjavama i potezima nema ničeg neobičnog, pa se iz njih ne mogu izvući značajniji zaključci. Vrijedi napomenuti da istraživanje Crte pokazuje pad popularnosti Aleksandra Vučića, pri čemu mu je prvi put više građana ocijenilo negativnu nego pozitivnu, smatra programski direktor Crte Raša Nedeljkov. Autor dalje objašnjava da postoji razlika između osjećaja ili intuicije o promjeni raspoloženja javnog mnijenja, o čemu se često u javnosti raspravlja, i podataka dobivenih istraživanjem. Oni smatraju da osećanja promene u društvu u pogledu podrške Vučiću, o kojima govore posmatrači, nisu relevantna jer su zasnovana na ličnim utiscima. Međutim, autor priznaje da je Vučić iskusan političar koji će učiniti sve da mobiliše svoje biračko telo, predlažući povratak starom, progresivnom načinu vođenja kampanje.

 

Prema rečima drugog istraživača, Miljana Mladenovića, pad rejtinga vlasti u Srbiji tokom korona krize, praćen bezbednosnom krizom u Ukrajini i na Kosovu i ekonomskom krizom, normalna je pojava koja se viđa širom sveta. Početni rast rejtinga vlade u vremenima krize, poznat kao efekat „skupljenja oko zastave“, vremenom slabi.

 

Mladenović dodaje da je ekonomija vodeća tema građana u donošenju političkih odluka, a u vremenima krize pad životnog standarda i inflacije dovode do pada rejtinga vladajućih partija. Istraživač također napominje da odustajanje od jedne opcije ne mora nužno dovesti do rasta druge, već se neki birači na kraju suzdrže od glasanja.

Preporučujemo