Iako zima 2023./2024. još nije službeno završena, već je srušila brojne rekorde i sada se smatra jednom od najtoplijih zima od 1888. Uzimajući u obzir uzorke uočene u prošlim prognozama i naknadne rekordne temperature tijekom toplijih zima , velika je vjerojatnost da smo na pragu iznimno sparnog ljeta.

Primjećuje se da su sve toplija ljeta i zime, a kao jedan od glavnih uzroka navode se klimatske promjene, odnosno globalno zagrijavanje. To se očituje u porastu temperatura u cijelom svijetu za više od 1 stupnja.

“Za nadolazeće ljeto oslanjamo se na numeričke modele za predviđanje klime u dužem razdoblju. Prema nalazima modela, očekuje se da će temperatura zraka biti viša od prosjeka za 2 stupnja. Da pružimo neki kontekst, tipične sezonske temperature kreću se od 21 do 25 stupnjeva, dok se u višim brdovitim i planinskim područjima temperature kreću između 13 i 18 stupnjeva.

No, naša primarna briga je pojava tropskih dana, koje karakteriziraju maksimalne dnevne temperature iznad 35 stupnjeva. Ovi vrući uvjeti predstavljaju značajne izazove za ljude, životinje i razne sustave, uzrokujući znatne poteškoće.”

Prema riječima Gorana Pejanovića, očekivani raspon broja dana s maksimalnom temperaturom iznad 30 stupnjeva ovog ljeta je između 35 i 60.

Preporučujemo