Bilo je brojnih pojedinaca koji su pokazivali nedostatak brige za situaciju koja je u pitanju. Nakon dužeg perioda od tri godine u braku sa Peručicom, Katarina Kolozeus je izrazila svoje mišljenje, rekavši da smatra da su sadašnje okolnosti na taj način povoljnije. Obično se javne ličnosti odlučuju da zadrže svoje djevojačko prezime iako se ono ne odražava u njihovim službenim evidencijama. Ipak, Katarina Kolozeus, renomirana voditeljka, hrabro je odlučila da zadrži prezime nakon udaje za cijenjenog pjevača Ljubomira Peručića.

Prkoseći društvenim normama, ona je hrabro i samouvjereno prihvatila svoje djevojačko prezime kao svoj službeni identitet. Na pitanje o izboru, Katarina je samouvereno opravdala svoju odluku. Objasnila je da je Ljuba u potpunosti razumjela i podržala njeno uvjerenje da brak nema nikakav značaj u njenom životu, te je stoga podržala njen izbor da zadrži prezime.

 

Uprkos primedbama pojedinih pojedinaca koji su zanemarili njenu želju da zadrži ime Kolosej, ja sam samouvereno stajao na svome i borio se za ono u šta sam čvrsto verovao. Uostalom, ja sam jedinstvena i ponosna Katarina Kolozeus, sa dubokom ljubavlju i poštovanjem prema svom prezime. Tradicija da žena usvoji prezime svog muža čini mi se besmislenom. Ja sam trideset godina poznata kao Katarina Kolozeus i nema smisla naglo napustiti taj identitet i postati Katarina Perućica.

 

Logičnije mi je da zadržim svoje prezime i dodam njegovo iz poštovanja i priznanja prema njemu kao izabranom životnom partneru i ženi, nekoj ko će uvek biti uz mene. Katarina je nedavno domaćim medijima samouvereno izjavila da je najbolji izbor za prezime udate da zadrži svoje i doda muževljevo. Ovaj savjet došao je nedugo nakon što su Katarina i Ljuba veselo proslavili treću godišnjicu braka.

Preporučujemo