Od početka ove godine penzije u Srbiji zabilježile su značajan rast od 14,8 posto. Nakon izvršenog usklađivanja, prosječna penzija za mjesec januar iznosila je 45.775 dinara.

Prema službenim izračunima, osoba koja je radila 20 godina i za to vrijeme zaradila minimalnu plaću može u starosti očekivati ​​mjesečnu penziju nešto veću od 100 eura, što je protuvrijednost 14.366 dinara.

Penzioneri su suočeni s oskudnim primanjima koja brzo potroše razne obveze, uključujući medicinske troškove, ostavljajući im mali iznos za preživljavanje preostalih godina.

Rehabilitacijskim zakonom detaljno je uređen postupak rehabilitacije i pravne posljedice za osobe koje su nepravedno lišene prava iz političkih, vjerskih, nacionalnih ili ideoloških razloga.

Prema tom zakonu, rehabilitirani imaju pravo na poseban staž, koji se udvostručuje za vrijeme trajanja kazne, kao i mjesečnu novčanu naknadu. Nezaposlenost nakon otpusta koja je nastala zbog povrede prava i sloboda propisanih ovim Zakonom priznaje se kao posebno razdoblje za izračun penzije u trajanju do dvije godine.

Da bi osoba ostvarila pravo na mjesečnu novčanu naknadu, mora imati najmanje osam godina kvalificiranog radnog staža, posebno priznatog u skladu s odredbama Zakona o rehabilitaciji.

Preporučujemo