Dragan Bjelogrlić, glumac i reditelj, je u emisiji “Utisak nedelje” istakao da se pojedinci koji su uključeni u inicijativu “ProGlas” prvenstveno fokusiraju na zabrinutost i nezadovoljstvo građana Srbije. Bjelogrlić je rekao da je sadašnja uprava uočila potencijalnu prijetnju u radu “ProGlasa” i da je zbog toga pokrenut niz napada na kreatore organizacije i inicijativu u cjelini. Prema riječima Bjelogrlića, postoji snažna posvećenost i upornost u napadima kako na pojedince tako i na organizaciju „ProGlas“. On smatra da režim koristi sve svoje raspoložive resurse kako bi potkopao i diskreditovao ‘ProGlas’.

 

 

 

Pobrinuli smo se da stupimo u kontakt sa svim nezadovoljnim pojedincima i stupimo u kontakt sa njima, osiguravajući da se njihova zabrinutost sasluša i na odgovarajući način odgovori. Govoreći o analogiji “menažerije” koju je koristio prilikom predstavljanja projekta “ProGlas”, Bjelogrlić je priznao mogućnost da prorežimski tabloidi iskrive njegovu izjavu. U ovom sadašnjem društvu, čini se da su principi časti i poštenja zauzeli pozadinu, zasjenjeni dominacijom jačih pojedinaca.

 

 

 

Obično nisam od onih koji koriste razrađene metafore, ali kako bih efikasno probudio pojedince iz sna i podigao svijest, smatrao sam potrebnim da koristim težišnu metaforu, koja je neosporno pogodila mnoge. Prema rečima Ivanke Popović, profesorke Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pojam politike može biti predmet različitih tumačenja.

 

Ona dalje elaborira da je politika sastavni aspekt našeg svakodnevnog postojanja, sa krajnjim ciljem poboljšanja kolektivnog blagostanja društva u cjelini. Ona je jasno stavila do znanja da “ProGlas” ne funkcioniše kao dokument opozicije. Ona je u svojoj izjavi istakla temu slobodne volje i važnost promocije izražavanja ovog temeljnog prava među svim građanima. Njen fokus je bio na zagovaranju istinskog individualnog izbora i ne podržavanju sistema koji manipuliše ili orkestrira procese glasanja. Prema rečima Miodraga Jovanovića, profesora Pravnog fakulteta, primarni fokus predstavnika “ProGlasa” je dopiranje do apstinenta.

Preporučujemo