Dodik je u martu hrabro proglasio primjenu sveobuhvatnog seta zakona koje su novinari, nevladin sektor i opozicione političke stranke nedvosmisleno protumačili kao namjerni pokušaj ograničavanja slobode govora i suzbijanja svakog oblika neslaganja protiv vlasti. Zakon koji kriminalizira klevetu u RS je već usvojen, a vlasti su sada osmislile robusno zakonsko rješenje. Ovo rješenje, kako je jasno navedeno u obrazloženju, efikasno će zaštititi integritet pravnog sistema i ustavnog uređenja RS. Nadalje, spriječit će se bilo kakve štetne posljedice po rad različitih tijela i organizacija u RS. šta to znači u praksi U stvarnosti, to implicira da će se nevladine organizacije i njihovi članovi suočiti sa krivičnom odgovornošću kada se smatra da funkcionišu kao „agenti stranog uticaja“.

 

Dodik je, ponosno najavljujući primjenu novog represivnog zakona, samouvjereno naveo rješenja koja već postoje u SAD. Međutim, američka ambasada u BiH čvrsto je ocijenila da su predložene mjere zaista više usklađene sa cenzurom i praksom nadzora koju provodi Rusija. U reakciji ambasade se snažno naglašava da će ovaj zakon nesumnjivo gurnuti RS u autokratiju i dati vlastima neprovjerenu moć da izbjegnu sve oblike nadzora i kritike.

 

 

“Nacrt (zakona) postavlja oštre uslove za nevladine organizacije i novinare i podsjeća na restriktivne zakone koje je Rusija koristila za suzbijanje neslaganja i uništavanje civilnog društva. Ovaj potez protiv nevladinih organizacija još je jedan pokušaj podrivanja sloboda građana Bosne i Hercegovine od strane Vlade RS-A”, stav je Ambasade SAD-a.

 

 

Delegacija EU je čvrsto ustvrdila da je sadržaj nacrta zakona značajan korak unazad na putu ka članstvu u EU. Zakonske odredbe, kao što je naglašeno, imaju fleksibilnost da se široko tumače, omogućavajući efikasno kažnjavanje prestupnika.

Preporučujemo