Sva uplakana je pokazivala vozačici autobusa da stane, zaustavila se i uradila nešto alarmantno!