Samo genijalci će znati! Koji se može dobiti najveći broj kada pomjerite dvije šibice.