Poslije sahrane roditelja i sestre, poznatu glumicu isključili sa aparata…