Papa Franjo: Vakcina je moralno prihvatljiva – to je obaveza svakog vjernika – Otkrio i tačne razloge

0

Cijelu godinu pišemo o korona virusu i samo sanjamo o dolasku vakcine kao načina spasa od pandemije koja će nam pomoći da se vratimo u normalu i nastavimo tamo gdje smo stali prije godinu dana.

I evo, dolaze vakcine. Nekoliko proizvođaća je razvilo vakcine, nakon ispitivanja potrvđeno je da imaju jako veliku učinkovitost, čak do 94%. To daje veliku nadu i ulijeva optimizam da će se ovaj virus pobijediti.

Sve zemlje sada rade na nabavci dovoljne količine vakcina koje će primiti stanovnici i to u dva ciklusa,pa znači treba obezbijediti dovoljne količine. Naravno,ne mogu se svi odjednom vakcinisati, počinje se sa onim grupama koje su posebno ugrožene a to su stari ljudi po staračkim domovima,njegovatelji pa onda oni sa predoboljenjima. I dok se sad samo priča o tome koja vakcina dolazi na tržište, kad se počinje sa vakcinisanjem i kako obezbijediti dovoljno vakcina, stižu sad i neke vijesti o sastavu vakcine koji bi mogli biti sporni za katolički svijet.

Prošle sedmice je Biskupska konferencija SAD-a, u jednoj posebnoj izjavi američkim katolicima pojasnila, da se vakcine koje su razvile kompanije Pfizer i Moderna u jednoj određenoj mjeri mogu dovesti u vezu sa stanicama tkiva fetusa pobačenih u prošlom stoljeću.

Sada se po tom pitanju oglasila i Sveta Stolica, pa je u ponedjeljak poručila svim katolicima da se može moralno prihvatljivim shvatiti upotreba vakcina protiv covida-19 čak i ako su, u toku proizvodnje same vakcine korištene stanice iz tkiva pobačenih fetusa. U pojašnjenje koje dolazi iz Vatikana kaže se odobrenje za primanje vakcine može tumačiti kao moralni legitimitet na principu “različitih stepena odgovornosti za saučešće u zlu”.

Prema tumačenje Kongregacije za nauku i vjere proizilazi da su takve vakcine dopuštena sve dok ne bude dostupna neka alternativa.

To znači, uzevši u obzir kako pandemija predstavlja veliku opasnost po život ljudi, vakcine se mogu koristiti “shodno savjesti i uz isticanje činjenice d to ne predstavlja saučesništvo u abortusima iz kojih potiču stanice korištene za razvoj vakcine”.