Držite punjač u utičnici Pravite veliku grešku ako to radite!