Da li na ovoj slici vidite mladu ili staru ženu? To otkriva nešto o vama što sigurno niste znali

0
37

Na internetu svakoga dana na raznim stranicama možete da pronađete mnoge testove i upitnike sa kojima možete da otkrijete nešto o sebi. Ti testovi su veoma popularni i mnogi ljudi ih vole rješavati, jer je ljudska znatiželja uvijek išla ka tome da se sazna što više o samome sebi a i o ljudima sa kojima živimo.

Naravno da mnogi od tih testova ne mogu ništa da vam pomognu i ne mogu na bilo šta što je vama bitno da ukažu, ali opet ljudi vole da potroše par minuta na rješavanje tih testova pa da upoređuju rezultate sa svojim saznanjima i iskustvima.

Ova fotografija žene bi mogla da otkrije neku vašu nesvjesnu pristranost. Istraživanja su pokazala da postoji razlika među ljudima koji su na ovoj slici vidjeli mladu ženu sa elegantnim šeširom od onih koji na ovoj slici vide staricu sa maramom na glavi.

Poznatu fotografiju My Wife and My Mother-in-Law pokazali su više od 400 ljudi na sekundu, a zatim su ih pitali što su tačno vidjeli na njoj.

Mlađi ljudi uglavnom vide mlađu ženu, dok starije osobe uglavnom vide stariju ženu zaključili su stručnjaci nakon testiranja. Pa tako stručnjaci kažu da iako mi pokušavamo kontrolirati neke naše svjesne motive, oni još uvijek djeluju na nesvjesnom nivou. Ova studija nije dokazala da mladi ljudi će lakše tretirati osobe bliže njihovim godinama, ali je svakako pokazala da mladi ljudi više primjećuju ljude koji su bliži njihovoj dobi. I stoga, bili mi svjesni ili ne, ljudi su jednostavno predodređeni da bi favorizirali ljude iz vlastite skupine i ne bi bilo nikakvo iznenađenja da na slici muškarac/žena, ispitivanja pokažu da muškarci više favoriziraju muškarce, dok žene to isto rade sa ženama.