Ako Ste Na Ovome Spisku Odmah Počnite Da Pakujete Kofere: Ovo Su Zanimanja Koja Se Traže U Švedskoj – Kreacije Portal
Uncategorized

Ako Ste Na Ovome Spisku Odmah Počnite Da Pakujete Kofere: Ovo Su Zanimanja Koja Se Traže U Švedskoj

Ovih dana švedska veleposlanstgva diljem Evrope objavila su popis zanimanja koja su u toj zemlji oštro potrebna. Za ovu profesiju kažu da je u Švedskoj velika potražnja , a popis se popunjava svakodnevno.

 

To znači da ako vas poslodavac pozove na razgovor za određeni posao u neku od navedenih struka na popisu , možete podnijeti zahtjev za radnu dozvolu u Švedskoj , tako da se ne morate vratiti u svoju zemlju i tamo napisati prijavu.

 

A zanimanja koja su u Švedskoj itekako tražena , i pomoću koje odmah dobiate posao je:

-alatničar

-farmaceut

-babice

-biomedicinski analitičari

-električar za distribuciju električe energije

-inžinjeri elektrotehnike

-farmaceutski tehničari

-fizičari

-geodeti

Potebno vam je da poznajete engleski jezik , te da dostavite svu dokumentaciju koja dokazuje da ste stručni za određen zanimanje. Također je potrebna i biografija na engleskom jeziku , koja će sadržavati sve tačne podatke. Prijave podnositelja zahtjeva , za koje je utvrđeno da su imali problema sa zakonom i kaznama , neće biti razmatrane , jer takve osobe za sada ne mogu dobiti vizu i radnu dozvolu.

Oglasi – Advertisement
Popularno